fluen
fluen
om oss
hele historien
Boka til Dennis
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
diverse tips
knuter
fluer
briller
mat
kompass
utstyrstester
liker
bokanbefaling
film
Ny fluefisker
kastekurs
fluebinding
linker
gullfluen
besokstall
salomo-trutta
diverse tips
diverse tips
salomo-trutta
Fiskevett
morro

Kompass

Grunnleggende bruk av kompass


Så tar du tak i kompasshuset  og dreier det.


Du skal dreie til linjene i bunnen av kompasshuset blir parallelle med kartets nord/sørlinjer (Meridianene).


Legg merke til at nordpilen i bunnen av kompasshuset skal peke mod nord på kartet!!


Kompassnålen er uten betydning her!

  


Nå tar du kompasset vekk fra kartet.


Ta godt tak i kompasset, og hold det i hånden, som vist på tegningen


Heretter er kartet uten betydning for den videre handlingen.

  


Nå er det kompassnålens tur.


Du skal la den "spille" fritt inntil den står stille. Den røde enden viser alltid nord i terrenget.


Legg merke til, at det er du, som nå skal snu deg, mens du holder kompasset frem foran deg som vist på tegningen.


Kartet er lagt bort og helt uten betydning!

  


Du skal snu/dreie deg inntil kompassnålen  dekker nordpilen i bunnen av kompasshuset.


Legg merke til det er kompassnålens røde ende, som skal dekke spissen av nordpilen i bunnen av kompasshuset.


Nå viser marsjretningspilen på linjalen retningen du skal følge i terrenget!

  


Fra tre til tre….

           


Bruk kompasset og sikt deg mot et tre, et høydedrag, en stein eller annen fast gjenstand i terrenget. Gå deretter til det punktet før du sikter videre. Da slipper du å gå med nesa ned i kompasset hele tiden.

  


Øvingseksempel.

           

Ta  kompasset i hånden - Et kompass består av tre deler -


en linjal - med en marsjretningspil,

et kompasshus - med en nordpil i bunnen og

en kompassnål - med en rød ende, som alltid peker mot nord.


Ta et orienteringskart og prøv å ta ut en kompasretning fra kartet til terrenget.


Først legger du kompasset på kartet, slik at linjalen følger retningen fra det sted du står og peker i retningen til det sted du skal.


Her står du på post 3 og skal til post 4.


Legg merke til marsjretningspilen på linjalen peker i den riktige retning, fra 3 til 4.


Kompassnål og kompashus er uten betydning her!

  

Å gå etter kompass.


Finn ut hvor du er på kartet (A) og hvor du skal (B).


Legg kanten av kompasset så den går i rett linje fra der du er til dit du skal. Vær nøye! Marsjretningspila må peke den veien du skal, eller så havner du i stikk motsatt retning. (Ikke bry deg om kompassnåla ennå)


Vri kompasshuset slik at kompasshusets nordpil peker nordover og oppover på kartet, og at nordlinjene blir parallelle med kartets nordlinjer.


Ta kompasset vekk fra kartet. Hold det vannrett i hånden med bakkanten inn mot magen. Snu deg og kompasset slik at kompassnåla ligger inne i kompasshusets nordpil. Pass på at den røde delen av kompassnåla peker mot N-merket inne i kompasshuset. Marsjretningspila peker nå i den retningen du skal gå.